Oceń, czy autor dzieła starał się przedstawić proces ekspansji kolonialnej obiektywnie. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 4b/8

Zapoznaj się z muralem zatytułowanym Przybycie Hernána Cortésa do Veracruz z pierwszej połowy XX w. a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, czy autor dzieła starał się przedstawić proces ekspansji kolonialnej obiektywnie. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 7.

Czytaj dalej Oceń, czy autor dzieła starał się przedstawić proces ekspansji kolonialnej obiektywnie. Uzasadnij odpowiedź.