Na czym polegało fałszerstwo zwane darowizną Konstantyna?

Na wyrywki | s. 88

Na czym polegało fałszerstwo zwane darowizną Konstantyna?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Papież Sylwester I miał według sfałszowanego dokumentu otrzymać od cesarza Konstantyna Wielkiego prawa do ziem zajmowanych przez późniejsze Państwo Kościelne, szczególnie Rzymu oraz zostać przez niego uznanym za najważniejszego z pięciu kanonicznych patriarchów. Podrobiony na tyle nieudolnie, że udowodniono to już w XV wieku.