Który władca babiloński miał zlecić zbudowanie wiszących ogrodów Semiramidy?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Który władca babiloński miał zlecić zbudowanie wiszących ogrodów Semiramidy?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 9.

Wiszące ogrody Semiramidy zbudowano na zlecenie króla Nabuchodonozora II.