Który kontynent przyznano Hiszpanii?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

Który kontynent przyznano Hiszpanii?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

W strefie wpływów Hiszpanii znalazła się Ameryka (Północna oraz Południowa, bez części dzisiejszej Brazylii).