Kto stał na szczycie drabiny feudalnej?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 84

Kto stał na szczycie drabiny feudalnej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 84.

Na szczycie drabiny feudalnej stał władca, a mógł to być książę, król lub cesarz.