Kto sprawował władzę na terenach przygranicznych?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Kto sprawował władzę na terenach przygranicznych?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Na terenach przygranicznych, czyli marchiach, władzę sprawowali margrabiowie, posiadający większą samodzielność w działaniu niż hrabiowie z głębi cesarstwa.