Po soborze laterańskim IV wierni stali się bardziej związani ze swoimi parafiami dzięki temu, że

Zadanie 1a/124

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po soborze laterańskim IV wierni stali się bardziej związani ze swoimi parafiami dzięki temu, że:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

D. zobowiązano ich do corocznej spowiedzi i komunii

Czytaj dalej Po soborze laterańskim IV wierni stali się bardziej związani ze swoimi parafiami dzięki temu, że

Zakon cystersów cieszył się szczególnym szacunkiem dzięki

Zadanie 1b/124

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zakon cystersów cieszył się szczególnym szacunkiem dzięki:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

C. głoszonym przez nich hasłom powrotu do ubóstwa

Czytaj dalej Zakon cystersów cieszył się szczególnym szacunkiem dzięki

Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła Biblia pauperum

Zadanie 2/124

Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła Biblia pauperum.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła Biblia pauperum

Podaj, jakie reakcje budziły postawy duchowieństwa opisane w punkcie 66, 1.

Zadanie 3a/124

Podaj, jakie reakcje budziły postawy duchowieństwa opisane w punkcie 66, 1.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 124.

Czytaj dalej Podaj, jakie reakcje budziły postawy duchowieństwa opisane w punkcie 66, 1.

Wyjaśnij, o jakich postawach i ruchach mówi punkt 66, 2.

Zadanie 3b/125

Wyjaśnij, o jakich postawach i ruchach mówi punkt 66, 2.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 125.

Czytaj dalej Wyjaśnij, o jakich postawach i ruchach mówi punkt 66, 2.

Wyjaśnij, jakie rozwiązanie problemu opisanego w punkcie 66, 1 przyjął sobór.

Zadanie 3c/125

Wyjaśnij, jakie rozwiązanie problemu opisanego w punkcie 66, 1 przyjął sobór.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 125.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakie rozwiązanie problemu opisanego w punkcie 66, 1 przyjął sobór.

Porównaj model funkcjonowania zakonów franciszkanów i dominikanów. Wskaż kluczowe podobieństwa i różnice.

Zadanie 4/125

Porównaj model funkcjonowania zakonów franciszkanów i dominikanów. Wskaż kluczowe podobieństwa i różnice.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 125.

Czytaj dalej Porównaj model funkcjonowania zakonów franciszkanów i dominikanów. Wskaż kluczowe podobieństwa i różnice.

Zapoznaj się z miniaturą wykonaną w okresie niewoli awiniońskiej, a następnie oceń, jaki był stosunek jej autora do decyzji o przeniesieniu siedziby papieskiej. Uzasadnij odpowiedź.

Zadanie 5/125

Zapoznaj się z miniaturą wykonaną w okresie niewoli awiniońskiej, a następnie oceń, jaki był stosunek jej autora do decyzji o przeniesieniu siedziby papieskiej. Uzasadnij odpowiedź.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 125.

Czytaj dalej Zapoznaj się z miniaturą wykonaną w okresie niewoli awiniońskiej, a następnie oceń, jaki był stosunek jej autora do decyzji o przeniesieniu siedziby papieskiej. Uzasadnij odpowiedź.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 6/125

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 125.

E -> C -> D -> A -> B -> F

Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Co leżało u przyczyn powstania ruchów heretyckich w średniowieczu?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 126

Co leżało u przyczyn powstania ruchów heretyckich w średniowieczu?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 126.

Ruchy heretyckie w średniowieczu pojawiły się jako odpowiedź na zepsucie duchowieństwa i kryzys w Kościele katolickim.