Korzystając z tablicy genealogicznej na poprzedniej stronie, rozstrzygnij, czy przedstawione w tekście decyzje Bolesława dotyczące losów Mazowsza i Kujaw były zgodne z zasadami statutu Krzywoustego.

Zadanie 4c/107

Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.

Korzystając z tablicy genealogicznej na poprzedniej stronie, rozstrzygnij, czy przedstawione w tekście decyzje Bolesława dotyczące losów Mazowsza i Kujaw były zgodne z zasadami statutu Krzywoustego.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 107.

Czytaj dalej Korzystając z tablicy genealogicznej na poprzedniej stronie, rozstrzygnij, czy przedstawione w tekście decyzje Bolesława dotyczące losów Mazowsza i Kujaw były zgodne z zasadami statutu Krzywoustego.