Komu przysługiwała godność princepsa zgodnie ze statutem Krzywoustego?

Na wyrywki | s. 109

Komu przysługiwała godność princepsa zgodnie ze statutem Krzywoustego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Godność princepsa przysługiwała najstarszemu z rodu Piastów, czyli seniorowi.