Kiedy na ziemiach polskich zaczęli się osiedlać Słowianie?

Na wyrywki | s. 109

Kiedy na ziemiach polskich zaczęli się osiedlać Słowianie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Słowianie zaczęli osiedlać się na ziemiach polskich w VI w.