Oceń, jaką rolę w zarządzaniu państwem Karola Wielkiego odgrywało pismo

Zadanie 3/77

Oceń, jaką rolę w zarządzaniu państwem Karola Wielkiego odgrywało pismo.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

Czytaj dalej Oceń, jaką rolę w zarządzaniu państwem Karola Wielkiego odgrywało pismo

Wyjaśnij pojęcia: marchia

Zadanie 4a/77

Wyjaśnij pojęcia: marchia

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

marchia – teren przygraniczny państwa Karola Wielkiego; wyodrębniony w celach wojskowych – przede wszystkim, aby chronić cesarstwo przed najazdami z zewnątrz. Margrabia, czyli władca marchii, stał wyżej w hierarchii niż zwykły hrabia i podlegał bezpośrednio cesarzowi.
Czytaj dalej Wyjaśnij pojęcia: marchia

Z jakiej dynastii pochodził Karol Wielki?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Z jakiej dynastii pochodził Karol Wielki?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Karol Wielki pochodził z dynastii Karolingów, wywodzącej się od Karola Młota, dziadka Karola Wielkiego.

 

W jakich latach żył Karol Wielki?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

W jakich latach żył Karol Wielki?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Karol Wielki urodził się w 742 roku, a zmarł w 814. Moim zdaniem najważniejsze, abyś pamiętał/-a, że jego życie przypada na drugą połowę wieku VIII i początek IX.

W którym roku doszło do koronacji Karola Wielkiego na cesarza?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

W którym roku doszło do koronacji Karola Wielkiego na cesarza?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Koronacja Karola Wielkiego na cesarza odbyła się w 800 r. (25 grudnia).

Jakie miasto było główną siedzibą Karola Wielkiego?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Jakie miasto było główną siedzibą Karola Wielkiego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Główną siedzibą Karola Wielkiego był Akwizgran (dzisiejsze Aachen, niemieckie miasto na granicy z Belgią i Holandią).

Jak nazywały się zbiory przepisów prawnych?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Jak nazywały się zbiory przepisów prawnych?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Spisane zbiory przepisów prawnych (cesarskie rozporządzenia) nazywane były kapitularzami.

Kto sprawował władzę na terenach przygranicznych?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Kto sprawował władzę na terenach przygranicznych?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Na terenach przygranicznych, czyli marchiach, władzę sprawowali margrabiowie, posiadający większą samodzielność w działaniu niż hrabiowie z głębi cesarstwa.

Kto reformował szkolnictwo w państwie Franków?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 78

Kto reformował szkolnictwo w państwie Franków?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 78.

Organizatorem reformy szkolnictwa w państwie Karola Wielkiego był brytyjski mnich i uczony Alkuin.