Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Karta powtórzeniowa | 1/ 89

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

↓                                           B   ->   A   ->   D   ->     ->   F ->   E
Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Scharakteryzuj zakres władzy cesarskiej w Bizancjum w okresie Justyniana Wielkiego.

Karta powtórzeniowa | 2/89

Scharakteryzuj zakres władzy cesarskiej w Bizancjum w okresie Justyniana Wielkiego.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

Czytaj dalej Scharakteryzuj zakres władzy cesarskiej w Bizancjum w okresie Justyniana Wielkiego.

We wzniesionym przez Justyniana Wielkiego kościele Hagia Sophia szczególne wrażenie na wiernych wywierały:

Karta powtórzeniowa | 3a/89

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

We wzniesionym przez Justyniana Wielkiego kościele Hagia Sophia szczególne wrażenie na wiernych wywierały:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

B. monumentalna kopuła i wielobarwne mozaiki, zdobiące wnętrze świątyni
Czytaj dalej We wzniesionym przez Justyniana Wielkiego kościele Hagia Sophia szczególne wrażenie na wiernych wywierały:

Arabskie podboje przyczyniły się do upadku dynastii królów germańskich w:

Karta powtórzeniowa | 3b/89

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Arabskie podboje przyczyniły się do upadku dynastii królów germańskich w:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

D. Hiszpanii
Czytaj dalej Arabskie podboje przyczyniły się do upadku dynastii królów germańskich w:

Podaj, jaką rolę w dziejach Franków odegrali wymienieni władcy.

Karta powtórzeniowa | 4/89

Podaj, jaką rolę w dziejach Franków odegrali wymienieni władcy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

Karol Młot – dowódca w wygranej bitwie pod Poitiers (732), która zatrzymała ekspansję Arabów w Europie na Pirenejach; 
Pepin Krótki – syn Karola Młota, wykorzystując pozycję zdobytą przez ojca, w 751 r. zdetronizował Merowingów i ogłosił się królem Franków.
Czytaj dalej Podaj, jaką rolę w dziejach Franków odegrali wymienieni władcy.

Wyjaśnij, jaki proces spowodował odsunięcie od władzy Merowingów przez Karolingów.

Karta powtórzeniowa | 5/89

Wyjaśnij, jaki proces spowodował odsunięcie od władzy Merowingów przez Karolingów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaki proces spowodował odsunięcie od władzy Merowingów przez Karolingów.

Wyjaśnij pojęcia.

Karta powtórzeniowa | 6/89

Wyjaśnij pojęcia.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

minuskuła karolińska – rodzaj bardzo wyraźnego pisma wprowadzonego w czasie panowania Karola Wielkiego (aby ułatwić korzystanie z pisma);
głagolica – opracowane przez Konstantyna (Cyryla) pismo opierające się na grece, ale oddające dźwięki mowy słowiańskiej.
Czytaj dalej Wyjaśnij pojęcia.

Podaj, jakie reformy doprowadziły do przemian określanych jako renesans karoliński.

Karta powtórzeniowa | 7/89

Podaj, jakie reformy doprowadziły do przemian określanych jako renesans karoliński.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

Czytaj dalej Podaj, jakie reformy doprowadziły do przemian określanych jako renesans karoliński.

Przedstaw postanowienia traktatu w Verdun i jego skutki.

Karta powtórzeniowa | 8/89

Przedstaw postanowienia traktatu w Verdun i jego skutki.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

Czytaj dalej Przedstaw postanowienia traktatu w Verdun i jego skutki.

Podział na rycerstwo i ludność zależną w państwie Franków wywodził się bezpośrednio z wcześniejszego podziału na ludność germańską i romańską.

Karta powtórzeniowa | 9.1/89

Rozstrzygnij czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Podział na rycerstwo i ludność zależną w państwie Franków wywodził się bezpośrednio z wcześniejszego podziału na ludność germańską i romańską.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

FAŁSZ
Pochodzenie nie miało bezpośredniego wpływu na status posiadany przez ludność w państwie Franków – germańscy najeźdźcy dążyli do asymilacji z miejscową ludnością romańską, czego dowodem może być język francuski, oparty na łacinie, a nie języku używanym przez Germanów.