Głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych w państwie Karola Wielkiego był Paryż

Zadanie 6.2/77

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych w państwie Karola Wielkiego był Paryż:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 77.

FAŁSZ „F”
Czytaj dalej Głównym ośrodkiem kształcenia elit intelektualnych w państwie Karola Wielkiego był Paryż