Jakie ziemie wchodziły w skład dzielnicy senioralnej?

Na wyrywki | s. 109

Jakie ziemie wchodziły w skład dzielnicy senioralnej?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Trzon dzielnicy senioralnej tworzyła ziemia krakowska. Dodatkowo Pomorze Zachodnie oraz Pomorze Gdańskie były terytoriami zależnymi od seniora. Po śmierci Henryka Sandomierskiego w skład dzielnicy senioralnej weszła ziemia sandomierska. Podobny status otrzymała ziemia łęczycka, dzielnica dla wdowy po Bolesławie Krzywoustym – Salomei z Bergu.
Czytaj dalej Jakie ziemie wchodziły w skład dzielnicy senioralnej?