Jakie ziemie podbił i zhołdował Bolesław Krzywousty?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

Jakie ziemie podbił i zhołdował Bolesław Krzywousty?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

  • przyłączył część Wielkopolski nad rzeką Noteć oraz Pomorze Gdańskie,
  • zhołdował Pomorze Zachodnie.