Jakie rodzaje okrętów rozpowszechniły się w XV w.?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 6.

Jakie rodzaje okrętów rozpowszechniły się w XV w.?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 6.

Rodzaje okrętów, które rozpowszechniły się w XV w.:
– karawela,
– karaka.