Jakie ludy przybyły na ziemie polskie na przełomie er?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 93

Jakie ludy przybyły na ziemie polskie na przełomie er?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 93.

  • Celtowie,
  • Germanie.