Jakie korzyści przyniosło Polsce przyjęcie chrześcijaństwa?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 96

Jakie korzyści przyniosło Polsce przyjęcie chrześcijaństwa?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 96.

  • sojusz z Czechami oraz neutralizacja zagrożenia niemieckiego (chrystianizacja ogniem i mieczem),
  • rozwój kultury (pismo, architektura),
  • podniesienie prestiżu Polski w Europie.