Jakie elementy wyglądu ukazanej tu postaci świadczą o tym, że pochodzi ona z Europy.

Ciekawostka | s. 19

Jakie elementy wyglądu ukazanej tu postaci świadczą o tym, że pochodzi ona z Europy.

cyt. A. Kucharski, A. Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Nowa Era 2020, s. 19.

Czytaj dalej Jakie elementy wyglądu ukazanej tu postaci świadczą o tym, że pochodzi ona z Europy.