Jakie były skutki wypraw krzyżowych?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 117

Jakie były skutki wypraw krzyżowych?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 117.

dla Bizancjum? dalsze osłabienie pozycji Cesarstwa Bizantyjskiego, opanowanego na kilkadziesiąt lat przez krzyżowców (IV krucjata i powstanie Cesarstwa Łacińskiego),
dla relacji między chrześcijaństwem zachodnim a wschodnim? pogorszenie się relacji między Wschodem i Zachodem ze względu na złupienie Konstantynopola i przejęcie władzy w Cesarstwie na kilkadziesiąt lat,
dla miast włoskich? ogromny rozwój gospodarczy miast włoskich spowodowany dużym zapotrzebowaniem na transport morski do Ziemi Świętej – ludzi oraz towarów, a także pośrednictwo w handlu z Dalekim Wschodem,
dla europejskiego rycerstwa? idea walki religijnej scementowała poczucie wspólnoty całego stanu rycerskiego, a kosztowne wyprawy sprawiły, że mniejsze majątki rycerskie wróciły pod władzę królewską, wzmacniając autorytet władzy centralnej,
w dziedzinie kultury? odkrycie zapomniałych dzieł literackich i naukowych z czasów antycznych; rozwój medycyny, astronomii, fizyki i matematyki pod wpływem nauki arabskiej