Jakie bóstwo było najważniejsze dla starożytnych Egipcjan?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 12

Jakie bóstwo było najważniejsze dla starożytnych Egipcjan?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 12.

Najważniejszym bóstwem dla starożytnych Egipcjan był bóg słońca Re.