Jaki był zasięg państwa wielkomorawskiego?

Na wyrywki | s. 88

Jaki był zasięg państwa wielkomorawskiego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Państwo wielkomorawskie obejmowało swym zasięgiem: Morawy, Czechy, Słowację, Łużyce, Śląsk, Małopolskę oraz część Węgier.