Jaką rolę odgrywali w państwie Franków majordomowie?

Na wyrywki | s. 88

Jaką rolę odgrywali w państwie Franków majordomowie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

W skrócie możemy powiedzieć, że majordomowie odgrywali rolę marszałków dworu, zajmowali się ściąganiem podatków oraz dowodzeniem wojskiem.