Jaką nazwę nosi model stosunków między państwem a Kościołem, który ukształtował się w cesarstwie bizantyjskim?

Na wyrywki | s. 88

Jaką nazwę nosi model stosunków między państwem a Kościołem, który ukształtował się w cesarstwie bizantyjskim?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Model stosunków pomiędzy państwem a Kościołem w cesarstwie bizantyjskim nazywamy cezaropapizmem (zwierzchność państwa, czyli w tym wypadku cesarza, nad Kościołem).