Jak zakończyła się wyprawa cesarza Fryderyka Barbarossy na Polskę?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 108

Jak zakończyła się wyprawa cesarza Fryderyka Barbarossy na Polskę?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 108.

Wyprawa Fryderyka Barbarossy na Polskę zakończyła się klęską Bolesława Kędzierzawego i złożeniem przez niego hołdu lennego cesarzowi.