Jak zakończył się spór Sieciecha z synami Władysława Hermana?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 105

Jak zakończył się spór Sieciecha z synami Władysława Hermana?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 105.

Spór Sieciecha z synami Władysława Hermana zakończył się jego klęską oraz wygnaniem.