Jak nazywano umowę zawieraną między szukającymi opieki a opiekunami?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 84

Jak nazywano umowę zawieraną między szukającymi opieki a opiekunami?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 84.

Taką umowę nazywano komendacją.