Jak nazywali się misjonarze, którzy przybyli do państwa wielkomorawskiego w 862 r. ?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 87

Jak nazywali się misjonarze, którzy przybyli do państwa wielkomorawskiego w 862 r. ?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 87.

Misjonarze, którzy przybyli do państwa wielkomorawskiego nazywali się Konstantyn (Cyryl) Metody.