Jak nazywała się druga po Merowingach dynastia panująca w państwie Franków?

Na wyrywki | s. 88

Jak nazywała się druga po Merowingach dynastia panująca w państwie Franków?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 88.

Dynastią, która na tronie frankijskim zastąpiła Merowingów byli Karolingowie.