Jak nazywał się opracowany przez nich alfabet?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 87

Jak nazywał się opracowany przez nich alfabet?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 87.

Alfabet opracowany przez Cyryla i Metodego to głagolica.