Jak nazywał się lud, który zamieszkiwał rozległe tereny Ameryki Południowej?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jak nazywał się lud, który zamieszkiwał rozległe tereny Ameryki Południowej?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Rozległe tereny Ameryki Południowej zamieszkiwali Inkowie.