Jak nazywał się angielski kaznodzieja, którego pisma wywarły wpływ na poglądy Jana Husa.

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 129

Jak nazywał się angielski kaznodzieja, którego pisma wywarły wpływ na poglądy Jana Husa.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

Angielski kaznodzieja, którego pisma wywarły wpływ na poglądy Jana Husa nazywał się Jan Winklef.