Jak nazywają się wieże świątynne, które budowali Sumerowie w swoich miastach?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jak nazywają się wieże świątynne, które budowali Sumerowie w swoich miastach?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 9.

Sumerowie w swoich miastach budowali zikkuraty.