Jak nazywa się zjawisko rozdawania godności kościelnych krewnym

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 114

Jak nazywa się zjawisko rozdawania godności kościelnych krewnym?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 114.

Rozdawanie godności, nie tylko kościelnych, wśród krewnych nosi nazwę nepotyzmu.

Jak nazywa się zjawisko handlu stanowiskami kościelnymi?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 114

Jak nazywa się zjawisko handlu stanowiskami kościelnymi?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 114.

Handel stanowiskami kościelnymi określamy mianem symonii.