Jak nazywa się zgromadzenie osób dokonujących wyboru papieża?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 114

Jak nazywa się zgromadzenie osób dokonujących wyboru papieża?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 114.

Zgromadzenie osób dokonujące wyboru papieża to konklawe.