Jak nazywa się niemiecki kronikarz, dzięki któremu znamy dokonania Mieszka I i Bolesława Chrobrego?

Na wyrywki | s. 109

Jak nazywa się niemiecki kronikarz, dzięki któremu znamy dokonania Mieszka I i Bolesława Chrobrego?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Niemiecki kronikarz opisujący m.in. dokonania Mieszka I i Bolesława Chrobrego nazywał się Thietmar (z Merseburga).