Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

Ciekawostka | s. 144

Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 144.

Ikonoklaści, czyli inaczej obrazoburcy to dominujący w VIII i IX wieku nurt w Kościele bizantyjskim. Jego głównym założeniem było niszczeniem ikon, czyli wszelkiego rodzaju sztuki przedstawiającej Jezusa, świętych lub sceny biblijne. Było to spowodowane ideą, że modlitwa do wizerunku Jezusa lub świętych jest sprzeczna z Dekalogiem. Skutkiem tego cywilizacja bizantyjska bezpowrotnie utraciła wiele cennych dzieł sztuki sakralnej, a rozwój przede wszystkim malarstwa został tam na długo zatrzymany.
Czytaj dalej Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?