Hiszpania podjęła wyprawy odkrywcze później niż Portugalia, gdyż do schyłku XV w. była ogarnięta wojną domową.

Zadanie 5.1/5

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych..

Hiszpania podjęła wyprawy odkrywcze później niż Portugalia, gdyż do schyłku XV w. była ogarnięta wojną domową.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

„F” – fałsz
Czytaj dalej Hiszpania podjęła wyprawy odkrywcze później niż Portugalia, gdyż do schyłku XV w. była ogarnięta wojną domową.