Wyjaśnij pojęcia.

Karta powtórzeniowa | 6/89

Wyjaśnij pojęcia.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

minuskuła karolińska – rodzaj bardzo wyraźnego pisma wprowadzonego w czasie panowania Karola Wielkiego (aby ułatwić korzystanie z pisma);
głagolica – opracowane przez Konstantyna (Cyryla) pismo opierające się na grece, ale oddające dźwięki mowy słowiańskiej.
Czytaj dalej Wyjaśnij pojęcia.