Do wybuchu wojny stuletniej doprowadziły spory o prawa do tronu Anglii.

Zadanie 1a/127

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Do wybuchu wojny stuletniej doprowadziły spory o prawa do tronu Anglii.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 127.

FAŁSZ

Czytaj dalej Do wybuchu wojny stuletniej doprowadziły spory o prawa do tronu Anglii.

W prowadzonych walkach obie strony korzystały głównie z wojsk zaciężnych.

Zadanie 1b/127

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

W prowadzonych walkach obie strony korzystały głównie z wojsk zaciężnych.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 127.

FAŁSZ

Czytaj dalej W prowadzonych walkach obie strony korzystały głównie z wojsk zaciężnych.

Przełomowe znaczenie dla losów wojny miało przełamanie oblężenia jednego z ostatnich punktów obrony Francuzów – Orleanu.

Zadanie 1c/127

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Przełomowe znaczenie dla losów wojny miało przełamanie oblężenia jednego z ostatnich punktów obrony Francuzów – Orleanu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 127.

PRAWDA

Czytaj dalej Przełomowe znaczenie dla losów wojny miało przełamanie oblężenia jednego z ostatnich punktów obrony Francuzów – Orleanu.

Porównaj to dzieło z przedstawieniami opartymi na motywie „tańca śmierci”. Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice.

Zadanie 2b/127

Zapoznaj się z ilustracją przedstawiającą fresk z XIV w., a następnie wykonaj polecenia..

Porównaj to dzieło z przedstawieniami opartymi na motywie „tańca śmierci”. Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 127.

Czytaj dalej Porównaj to dzieło z przedstawieniami opartymi na motywie „tańca śmierci”. Wskaż najważniejsze podobieństwa i różnice.

Wyjaśnij, w jaki sposób „czarna śmierć” wpłynęła na gospodarkę i stosunki społeczne w Europie zachodniej i południowej.

Zadanie 3/127

Wyjaśnij, w jaki sposób „czarna śmierć” wpłynęła na gospodarkę i stosunki społeczne w Europie zachodniej i południowej.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 127.

Czytaj dalej Wyjaśnij, w jaki sposób „czarna śmierć” wpłynęła na gospodarkę i stosunki społeczne w Europie zachodniej i południowej.

Wyjaśnij, jakich zmian w funkcjonowaniu Kościoła domagali się autorzy dokumentu.

Zadanie 4a/128

Zapoznaj się z fragmentem czterech artykułów praskich z 1420 r., a następnie wykonaj polecenia.

Wyjaśnij, jakich zmian w funkcjonowaniu Kościoła domagali się autorzy dokumentu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jakich zmian w funkcjonowaniu Kościoła domagali się autorzy dokumentu.

Wskaż, które spośród postulatów wyrażonych w dokumencie były zgodne z hasłami głoszonymi przez Jana Winklefa.

Zadanie 4b/128

Zapoznaj się z fragmentem czterech artykułów praskich z 1420 r., a następnie wykonaj polecenia.

Wskaż, które spośród postulatów wyrażonych w dokumencie były zgodne z hasłami głoszonymi przez Jana Winklefa.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

Czytaj dalej Wskaż, które spośród postulatów wyrażonych w dokumencie były zgodne z hasłami głoszonymi przez Jana Winklefa.

Oceń, które postulaty stanowiły największe zagrożenie dla dostojników kościelnych.

Zadanie 4c/128

Zapoznaj się z fragmentem czterech artykułów praskich z 1420 r., a następnie wykonaj polecenia.

Oceń, które postulaty stanowiły największe zagrożenie dla dostojników kościelnych.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

Czytaj dalej Oceń, które postulaty stanowiły największe zagrożenie dla dostojników kościelnych.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

Zadanie 5/128

Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

F -> B -> A -> E -> C -> D

Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.