Jak nazywano proces łupienia statków ze zdobyczami?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jak nazywano proces łupienia statków ze zdobyczami?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Łupienie statków ze zdobyczami nazywano korsarstwem.

Jak nazywano europejskie kraje, które zakładały kolonie?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jak nazywano europejskie kraje, które zakładały kolonie?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

Europejskie kraje, które zakładały kolonie nazywano europejskimi metropoliami.

Jakie grupy ludności powstały w wyniku podbojów?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 9

Jakie grupy ludności powstały w wyniku podbojów?

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 9.

W wyniku podbojów powstały następujące grupy ludności:
Kreole – potomkowie kolonizatorów urodzeni w koloniach,
Metysi – potomkowie związków Europejczyków z Indianami,
Mulaci – potomkowie związków Europejczyków z czarnoskórymi Afrykanami,
Zambo – potomkowie związków czarnoskórych Afrykanów z Indianami.