Dlaczego Władysław Wygnaniec musiał opuścić ziemie polskie?

Na wyrywki | s. 109

Dlaczego Władysław Wygnaniec musiał opuścić ziemie polskie?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 109.

Władysław Wygnaniec musiał opuścić ziemie polskie, ponieważ jego agresywna polityka przeciwko juniorom była pogwałceniem statutu sukcesyjnego jego ojca. Dotychczasowi zwolennicy (możni) zaczęli go opuszczać i zmusili do ucieczki.