Co było przyczyną upadku państwa wielkomorawskiego w X w. ?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 87

Co było przyczyną upadku państwa wielkomorawskiego w X w. ?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 87.

Przyczyną upadku państwa wielkomorawskiego w X w. była ekspansja terytorialna Węgrów.