Co było powodem wybuchu powstania w Czechach w 1419 r.?

Uporządkuj swoją wiedzę | s. 129

Co było powodem wybuchu powstania w Czechach w 1419 r.?

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 128.

Powodem wybuchu powstania w Czechach (1419) było zamordowanie Jana Husa na soborze w Konstancji.