Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców?

Warto wiedzieć | s. 141

Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 141.

Czytaj dalej Jakie skutki dla władców bizantyjskich miał nadmierny wzrost znaczenia stronnictw kibiców?

Wymień najważniejsze budowle średniowiecznego Konstantynopola

Infografika | 1/143

Wymień najważniejsze budowle średniowiecznego Konstantynopola.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 143.

W średniowiecznym Konstantynopolu najważniejsze budynki to:
Hagia Sophia (Kościół Mądrości Bożej) – najważniejsza świątynia w Cesarstwie Bizantyjskim, miejsce koronacji cesarzy,
– Złota Brama – główna brama wjazdowa do miasta,
– Forum Konstantyna – najstarszy plac w mieście,
– Wielki Pałac oraz Pałac Cesarski Blachara – siedziba cesarzy,
– Mury Teodozjusza – ogromne fortyfikacje chroniące Konstantynopol od strony lądu,
– Akwedukt Walensa – doprowadzał wodę do miasta,
– Hipodrom – miejsce rozrywki mieszkańców miasta,
– Galata – umocniona osada, broniąca dostępu do Konstantynopola od strony morza.
Czytaj dalej Wymień najważniejsze budowle średniowiecznego Konstantynopola

Wskaż, które elementy umocnień Konstantynopola chroniły miasto przed atakiem z lądu, a które przed napaścią od strony morza

Infografika | 2/143

Wskaż, które elementy umocnień Konstantynopola chroniły miasto przed atakiem z lądu, a które przed napaścią od strony morza.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 143.

Najważniejszym elementem umocnień chroniącym Konstantynopol od strony lądu były mury Teodozjusza, czyli dwie, a w strategicznych miejscach nawet trzy linie murów z głęboką fosą były niemal nie do zdobycia. Dodatkowym umocnieniem była Złota Brama. Od strony morza miasto chronione było również linią murów oraz wioską Galata, położoną na przeciwległym brzegu wejścia do zatoki Złoty Róg. Dodatkowo wejścia do tej zatoki bronił łańcuch portowy.
Czytaj dalej Wskaż, które elementy umocnień Konstantynopola chroniły miasto przed atakiem z lądu, a które przed napaścią od strony morza

Wymień terytoria utracone przez Bizancjum w latach 565–750

Mapa | 1/144

Wymień terytoria utracone przez Bizancjum w latach 565–750.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 144.

Ziemie utracone przez Cesarstwo Bizantyjskie pomiędzy 565 a 750 rokiem:
a) wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego (tzw. Lewant),
b) wschodnia część Azji Mniejszej,
c) Egipt,
d) północna część Afryki oraz południowa Hiszpania (dawne ziemie kartagińskie),
e) Italia wraz z wyspami: Sardynią, Korsyką oraz Sycylią,
f) Dalmacja.
Czytaj dalej Wymień terytoria utracone przez Bizancjum w latach 565–750

Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

Mapa | 2/144

Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 144.

Czytaj dalej Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

Ciekawostka | s. 144

Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 144.

Ikonoklaści, czyli inaczej obrazoburcy to dominujący w VIII i IX wieku nurt w Kościele bizantyjskim. Jego głównym założeniem było niszczeniem ikon, czyli wszelkiego rodzaju sztuki przedstawiającej Jezusa, świętych lub sceny biblijne. Było to spowodowane ideą, że modlitwa do wizerunku Jezusa lub świętych jest sprzeczna z Dekalogiem. Skutkiem tego cywilizacja bizantyjska bezpowrotnie utraciła wiele cennych dzieł sztuki sakralnej, a rozwój przede wszystkim malarstwa został tam na długo zatrzymany.
Czytaj dalej Jakie skutki dla zachowania stanu kultury bizantyjskiej miały działania ikonoklastów?

Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie

Tekst źródłowy | 1/145

Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie

Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian

Tekst źródłowy | 2/145

Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim

Ćwiczenia | 1/145

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim

Przedstaw osiągnięcia Justyniana Wielkiego

Ćwiczenia | 2/145

Przedstaw osiągnięcia Justyniana Wielkiego.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Przedstaw osiągnięcia Justyniana Wielkiego