Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

Mapa | 2/144

Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 144.

Czytaj dalej Wskaż, jakie procesy ukształtowały przebieg granic Bizancjum w połowie VIII w.

Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie

Tekst źródłowy | 1/145

Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Wyjaśnij, jaki był cel uporządkowania prawa w cesarstwie

Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian

Tekst źródłowy | 2/145

Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Oceń, jaką rolę w kodyfikacji odegrał cesarz Justynian

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim

Ćwiczenia | 1/145

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim