Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim

Ćwiczenia | 1/145

Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim.

cytat za: M. Pawlak, A. Szweda, Poznaj przeszłość 1. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 145.

Czytaj dalej Wyjaśnij, dlaczego cesarstwo wschodniorzymskie zostało nazwane bizantyjskim