Arabskie podboje przyczyniły się do upadku dynastii królów germańskich w:

Karta powtórzeniowa | 3b/89

Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Arabskie podboje przyczyniły się do upadku dynastii królów germańskich w:

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 89.

D. Hiszpanii
Czytaj dalej Arabskie podboje przyczyniły się do upadku dynastii królów germańskich w: