Systemy irygacyjne tworzono, aby odprowadzać nadmiar wody z opadów.

Zadanie 1.1/7

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P”przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Systemy irygacyjne tworzono, aby odprowadzać nadmiar wody z opadów.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 7.

PRAWDA „P”
 
W starożytnej Mezopotamii system irygacyjny działał nieco inaczej niż w Egipcie. Nil wylewał bardzo regularnie, więc kanały po prostu prowadziły jego wody do dalej położonych pól, aby je nawodnić i użyźnić. Tygrys i Eufrat były rzekami bardziej kapryśnymi i tamtejsze systemy irygacyjne również pełniły funkcję odprowadzania wody w przypadku zbyt dużego wylewu, aby uchronić pola przed całkowitym zalaniem.