Historia na 6 – przyjemna nauka historii IV. Początki średniowiecza Scharakteryzuj zakres władzy cesarskiej w Bizancjum w okresie Justyniana Wielkiego.

Scharakteryzuj zakres władzy cesarskiej w Bizancjum w okresie Justyniana Wielkiego.

justynian wielki

Justynian Wielki, cesarz rzymski, posiadał nieograniczoną władzę – był zarówno zwierzchnikiem wojskowym, twórcą prawa (Kodeks Justyniana), jak i sędzią. Dbał o wiarę i podporządkował Kościół swojej władzy, uważając, że jego pozycja jest dana przez Boga i że on sam jest jego następcą na ziemi. Jego sposób rządzenia nazywany jest cezaropapizmem.